Bà Nguyễn Thị Hồng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?
13/11/2020 7:46:18 SA
BẢO TRỢ

Bà Nguyễn Thị Hồng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Sáng nay (12/11) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 2020/QH14 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thống đốc NHNN đối với bà Nguyễn Thị Hồng và 2 thành viên Chính phủ khác là Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ KH&CN…


Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng
 
Theo đó, bà Nguyễn Thị Hồng đã chính thức được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Thống đốc NHNN Việt Nam. Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bằng hình thức điện tử với tuyệt đại đa số đại biểu thông qua.

Trước đó, Ban kiểm phiếu đã phát phiếu bầu tới các đại biểu quốc hội đối với ba thành viên Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn.

Theo đó, tổng số đại biểu quốc hội có 481 đại biểu, số đại biểu có mặt là 475 đại biểu, số phiếu phát ra 475 đại biểu, số phiếu thu về là 475 đại biểu.

Kết quả, bà Nguyễn Thị Hồng có số phiếu hợp lệ 472 phiếu, không hợp lệ 3 phiếu. Số phiếu đồng ý 467 phiếu, bằng 97,08% số đại biểu tán thành.

Như vậy, với kết quả này, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Thống đốc NHNN Việt Nam.
 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế

Tóm tắt tiểu sử Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng
- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng
- Sinh năm: 1968
- Quê quán: Hà Nội
- Học hàm, học vị: Thạc sỹ Kinh tế;
- Lý Luận chính trị: Cao cấp;
- Từ 01/1991 – 11/1993: Chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN;
- Từ 11/1993 – 4/1995: Chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;
- Từ 4/1995 – 4/2008: Phó Trưởng phòng/Trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;
- Từ 4/2008 – 7/2011: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;
- Từ 8/2011 – 01/2012: Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;
- Từ 01/2012 – 8/2014: Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;
- Từ 8/2014 – 11/2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN (từ tháng 8/2014); Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương (từ tháng 8/2020);
- Ngày 12/11/2020 được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Thống đốc NHNN Việt Nam.
 
Theo https://www.sbv.gov.vn
Chia sẻ
Từ khóa:

Bình luận bài viết

Bình luận mới