Vietbank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 4.256 tỷ đồng

Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?
03/09/2018 12:12:59 CH
BẢO TRỢ

Vietbank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 4.256 tỷ đồng

Vietbank sẽ tăng vốn điều lệ từ 3.249 tỷ đồng lên 4.256 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu...Khách hàng giao dịch tại VietBank.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 6487/NHNN-TTGSNH chấp thuận cho Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietbank) được tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc Vietbank tăng vốn điều lệ từ 3.249.000.000.000 đồng (Ba nghìn hai trăm bốn chín tỷ đồng) lên 4.256.190.000.000 đồng (Bốn nghìn hai trăm năm sáu tỷ một trăm chín mươi triệu đồng) thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Đây là phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Vietbank thông qua vào ngày 26/4/2018 và được Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung tại ngày 14/6/2018.

Vietbank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước sau khi tăng vốn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, Vietbank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho Ngân hàng Nhà nước.

Được biết, năm 2018 là năm có ý nghĩa rất lớn đối với Vietbank, đánh dấu thập kỷ thứ 2 trong chặng đường hình thành và phát triển của Vietbank. Vietbank đã và đang triển khai đồng bộ các dự án trọng điểm như kiện toàn bộ máy hoạt động, đầu tư công nghệ lõi ngân hàng mới và hiện đại, hệ thống phát hành thẻ công nghệ tối tân và nay tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn giúp Vietbank tăng năng lực tài chính tạo nền tảng cho Vietbank phát triển mạnh và bền vững trong giai đoạn tới.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Vietbank đạt 201 tỷ đồng, đạt mức 67% kế hoạch phấn đấu cả năm mà Đại hội đồng Cổ đông đã giao; Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 31.648 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với đầu năm; Tổng huy động từ khách hàng đạt 35.543 tỷ đồng, tăng trưởng 13.5% so với đầu năm.


Theo VnEconomy

 
Chia sẻ
Từ khóa:

Bình luận bài viết

Bình luận mới

  • Gửi