Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng hay 1.000 USD trở lên phải báo cáo

Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?
04/08/2023 4:04:02 CH
BẢO TRỢ

Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng hay 1.000 USD trở lên phải báo cáo

Thông tư 09/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của luật Phòng, chống rửa tiền, do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành đề cập giá trị chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng hay 1.000 USD trở lên phải báo cáo giao dịch đáng ngờ

Theo Thông tư 09, đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin báo cáo với cơ quan chức năng giao dịch chuyển tiền điện tử mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương. Trong trường hợp giao dịch chuyển tiền điện tử mà có ít nhất một trong các tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử ở ngoài lãnh thổ Việt Nam có giá trị giao dịch từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tối thiểu gồm các thông tin như tổ chức tài chính khởi tạo và thụ hưởng bao gồm: tên giao dịch của tổ chức hoặc chi nhánh giao dịch; địa chỉ trụ sở chính (hoặc mã ngân hàng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước, mã SWIFT đối với chuyển tiền điện tử quốc tế); quốc gia nhận và chuyển tiền. Thông tin về khách hàng là cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử gồm họ và tên, ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu; số thị thực nhập cảnh (nếu có); địa chỉ đăng ký thường trú hoặc nơi ở hiện tại khác (nếu có); quốc tịch (theo chứng từ giao dịch)…

Các giao dịch chuyển tiền điện tử không phải báo cáo bao gồm giao dịch chuyển tiền bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ; giao dịch chuyển tiền và thanh toán giữa các tổ chức tài chính mà người khởi tạo và người thụ hưởng đều là các tổ chức tài chính.

Thông tư 09 quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch chuyển tiền điện tử; chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử. Thông tư có hiệu lực từ ngày 28.7.2023.

Theo TNO 
Chia sẻ
Từ khóa:

Bình luận bài viết

Bình luận mới

  • Gửi